За нас

Служба по трудова медицина Службата по трудова медицина АПИ ВИП-2007-1 ЕООД – Пловдив е регистрирана през 2011 г. Дейността на службата изцяло е съобразена с Наредба 3/2008г. за СТМ, обнародвана в ДВ бр. 14/12.02.2008 г.

В СТМ работят :

  • лекар със специалност трудова медицина и тясна специалност физиология на труда с дългогодишен стаж в РИОКОЗ (ХЕИ), а впоследствие в СТМ;
  • 2-ма инженери (машинен и електроинженер) с достатъчно натрупан опит в областта на безопасността на труда – ИОТ Пловдив и СТМ;
  • здравен инспектор с много голям опит в Хигиена на труда (РИОКОЗ) и СТМ;
  • лекар със специалност Обща медицина и Вътрешни болести.

При необходимост се наемат допълнително специалисти като психолози, здравни инспектори и др.